Cyfraddau & Archebu

 

Tymor tawel - Hydref – Ebrill £80 y noson

Tymor prysur – Mai – Medi £100 y noson

Lleiafswm aros 2 noson

20% o ostyngiad am 4 noson neu fwy